Aparatat e saldimit

Tensioni i punës

Fuqia

Tensioni pa ngarkesë

Cikli i punës

Intensiteti i rrymës

Diametri i elektrodës

Diametri i telit për saldim

Hapësira e dukshme

Gjendja e errësirës

Statusi i ndriçimit

Sistemi i errësimit

Gjendja e ndriçimit

Koha errësimi

Pesha

Top