Autolarëse

Lloji i motorit

Qëllimi

Lloji i pompës

Maks. rrjedha

Presioni i punës

Maks. presioni

Maks. temperatura e ujit

Gjatësia e gypit

Gjatësia e kabllit

Pesha

Top