Autolarëse

Fuqia e hyrëse

Presioni i punës

Presioni maksimal

Maks. rrjedha

Rrjedha e ujit

Maks. temperatura e ujit

Pesha

Top