Baterit dhe karikuesit

Kapaciteti i baterisë

Koha e karikimit (1.65 A)

Koha e karikimit (2.4 A)

Koha e karikimit (4 A)

Koha e karikimit (2 x 3,5 A)

Top