Çarësit

Lloji i motorit

Fuqia e motorit

Energji e lidhur

Voltazhi

Forca e çarjes

Kapaciteti

Diametri i trungut

Kapaciteti i rezervuarit të naftës

Lloji i tehut

Pesha

Top