Çethese delesh

Tensioni i punës

Fuqia e hyrëse

Nr. i rrotull.

Gjerësia

Pesha

Top