Fryres thithëse

Lloji i motorit

Lloji ngasjes

Mënyrat e funksionimit

Maks. rrjedhja e ajrit

Maks. shpejtësia e fryrjes

Rezervuarii i karburantit

Vëllimi i mbledhësit

Shpejtësia e levizjes

Gjerësia e punës

Shpejtësia e thithëjes së ajrit

Shpejtësia e ajrit që fryn

Pesha

Top