Gërryese këndore me bateri

Lloji i motorit

Nr. i rrotull.

Boshti

Diametri i diskut

Sipërfaçja e punës

Pesha

Autonomia me bateri të plotë 1,5 Ah

Autonomia me bateri të plotë 2 Ah

Autonomia me bateri të plotë 3 Ah

Autonomia me bateri të plotë 4 Ah

Top