Gëryse këndore

Lloji i motorit

Diametri i jashtëm i diskut

Diam. i brendshëm i diskut

Boshti

Nr. i rrotull.

Sipërfaçja e punës

Diametri i gurit të bluarjes

Dimenzioni i trakës grryese

Pesha

Top