Gjeneratorët

Lloji i motorit

Lloji i startuesit

Fuqia nominale

Fuqia maksimale

Forca e rrymës elektrike

Tensioni nominal

Prizat

Koha e punës

Rezervuarii i karburantit

Pesha

Top