Grryrëse muri

Lloji i motorit

Nr. i rrotull.

Gjatësia

Pesha

Top