Kositëse elektrike

Motori

Lloji i motorit

Fuqia e hyrëse

Siperfaqja e kos.

Gjerësia e kos.

Vëllimi i mbledhësit

Rregullimi i lartësisë së kositjes

Diametri i rrotave përpara / mbrapa

Lloji i strehimit

Ngasjes

Pesha

Top