Kositëse motorike

Motori

Lloji i motorit

Gjerësia e kos.

Siperfaqja e kos.

Lartësia e kos.

Diametri i rrotave

Vëllimi i mbledhësit

Ngasjes

Pesha

Top