Kositëse motorike

Lloji i motorit

Siperfaqja e kos.

Gjerësia e kos.

Lartësia e kos.

Rregullimi i lartësisë së kositjes (3 nivele)

Vëllimi i mbledhësit

Ngasjes

Pesha

Top