Kositëse traktor

Lloji i motorit

Gjerësia e kos.

Siperfaqja e kos.

Lartësia e kos.

Transmision

Shpejtësi (përpara / mbrapa)

Diametri i rrotave

Vëllimi i mbledhësit

Lloji i baterisë

Koha e karikimit baterje

Lloji i drejtimit

Rrezja e kthesës

Shpejtësia maksimale

Bateria

Gjerësia e prerjes

Lartësia e prerjes

Pesha

Top