Kositëseve robotike

Lloji i motorit

Lloji i baterisë

Lloji i udhëzuesit

Lloji i kositjes

Siperfaqja e kos.

Gjerësia e kos.

Lartësia e kos.

Pjerrësia maksimale e punës

Pesha

Top