Mjete elektrik

Lloji i motorit

Nr. i rrotull.

Gjerësia e punës

Thellësia e prerjes

Rregullimi i hapit

Tensioni i punës

Fuqia e hyrëse

Nr i mënyrë së funksionimit

Rrjedhja e ajrit

Temperatura e ngrohjes

Gjerësia

Koha e ngrohjes

Pesha

Top