Mjete elektrik

Fuqia e hyrëse

Tensioni i punës

Nr. i rrotull.

Rregullimi i hapit

Thellësia e prerjes

Gjerësia e punës

Temperatura e ngrohjes

Rrjedhja e ajrit

Koha e ngrohjes

Dimensionet e mykut

Pesha

Top