Mjete pa tela FUSE

Tensioni

Lloji i motorit

Rrjedhja e ajrit

Temperatura

Vëllimi

Diametri i diznes

Rrjedhja maksimale

Furnizimi me energji elektrike

Maks. presioni

Diametri ventilatora

Shpejtësi

Presioni i lejueshëm i funksionimit

Maks. rrjedhja e ajrit

Gjatësia e gypit

Shpejtësia e nxjerrjes

Shtytja maksimale

Lloji lampe

Fuqia

Lumen

Temperatura e ngjyrës

Këndi i rrezes

Lumen flux

Rrotullimi i kokës

Këndi i llambës

Numri i gjuajtëjeve në minutë

Gjatësia e municionit

Gjatësia e gozhdës

Nr. i rrotull

Fuqia e thithjes

Kapacitet

Furnizimi me energji elektrike

Boshti

Diametri i mikserit

Vëllimi i shishes

Tensioni i hyrjes

Tensioni i daljes

Aktuale karikimi

Numri i portave USB

Llambë

Pesha

Autonomia me bateri të plotë 1,5 Ah

Autonomia me bateri të plotë 2 Ah

Autonomia me bateri të plotë 3 Ah

Autonomia me bateri të plotë 4 Ah

Top