Ngrohje me gaz dhe naftë

Fuqia dalëse

Lloji i gazit

Konsumi i gazit

Rrjedha e ajrit

Kapaciteti i rezervarit

Sipërfaqja e ngrohjes

Temperatura maksimale e ajrit të daljes

Lloji i karburantit

Konsumi i karburantit

Pesha

Top