Paisje me bateri për polirim

Nr. i rrotull

Diametri i jashtëm

Pesha

Autonomia me bateri të plotë 2 Ah

Autonomia me bateri të plotë 3 Ah

Autonomia me bateri të plotë 4 Ah

Top