Paisje për krasitje

Lloji i baterisë

Energji e lidhur

Numri i dhëmbëve të zinxhirit

Gjatësia

Pesha

Diametri i prerjes

Materiali i tehut

Parmak

Dorez

Materiali i parmakut

Koha e punes

Koha e karikimit

Top