Paisje për krasitje

Lloji i baterisë

Gjatësia

Pesha

Diametri i prerjes

Materiali i tehut

Parmak

Dorez

Materiali i parmakut

Top