Paisje pneumatike

Rrot. moment.

Hyrja

Nr. i rrotull.

Presioni i punës

Gjerësia e kapëses

Gjerësia e thonjve

Thellësia

Mbajtësi i mjetit

Vëllimi

Diametri i diznes

Maks. rrjedha

Manometar

Maks. presioni

Gjatësia

Top