Përkatëse

Lloji i baterisë

Diametri i pistonit

Trashësia e murit të rezervuarit

Diametri e gypit

Gjatësia e gypit

Kapaciteti

Lloji i baterisë

Kapaciteti i baterisë

Zhvendosja e motorit

Shpejtësia e ventilatorit

Shkalla e shkarkimit kimik

Spërkatje vertikale

Fuqia e motorit

Lloji i motorit

Rezervuarii i karburantit

Gjuajtja

Kapaciteti i rezervuarit të aseteve

Spërkatja horizontale

Pluhurimi

Presioni i punës

Diametri i anijes

Temperatura maksimale

Lloji i pompës

Dimenzioni

Pesha

Top