Pompa për kopsht dhe hidrofor

Lloji i motorit

Diametri i thithjes/ daljes

Vëllimi i rezervarit

Diametri izlaza

Maks. thellësia e tërheqjes

Lartësia e ujit

Maks. rrjedha

Maks. presioni i punës

Maks. temperatura e ujit

Pesha

Top