Sharra elektrike

Energji e lidhur

Lloji i motorit

Shpata

Gjatësia e udhëzuesit

Shpejtësia e zinxhirit

Rezervuari i vajit

Gjatësia teleskopskog Doreza

Pesha

Zinxhir

Top