Sharra elektrike

Lloji i motorit

Fuqia e hyrëse

Levizja e mjetit prerës

Tensioni i punës

Nr. i rrotull.

Kapaciteti i prerjes (dru, metal)

Përmasat e pllakës bazë

Diametri i tehut të sharrës

Thellësia e prerjes (0°)

Thellësia e prerjes (45°)

Niveli i mbrojtjes

Gjatësia e kabllit

Pesha

Top