Sharra motorike

Motori

Fuqia e motorit

Lloji i motorit

Shpata

Gjatësia e udhëzuesit

Rezervuarii i karburantit

Rezervuari i vajit

Zinxhir

Pesha

Top