Sharrat elektrike

Lloji i motorit

Nr. i rrotull

Levizja e mjetit prerës

Kapaciteti i prerjes

Diametri i tehut

Thellësia e prerjes

Prerje

Pesha

Top