Sharrë zig zage me bateri

Lloji i baterisë

Lloji i motorit

Nr. i rrotull.

Prerje

Këndi i prerje

Shpejtësia

Prerje

Pesha

Autonomia me bateri të plotë 1,5 Ah

Autonomia me bateri të plotë 2 Ah

Autonomia me bateri të plotë 3 Ah

Autonomia me bateri të plotë 4 Ah

Top