Spërkatëse mekanike

Kapaciteti i rezervarit

Presioni maksimal

Temperatura maksimale

Gjuajtja

Gjatësia e vazhduesit

Pesha

Top