Startuesit dhe karikuesi

Bateria

Tensioni fillestar

Rryma nominale e fillimit

Ngarkesa

Rryma maksimale e fillimit

USB port

Llambë LED

Temperatura e punës

Tensioni i punës

Tensioni i ngarkimit

Programi i mbushjes

Rryma maksimale e karikimit

Rryma e karikimit të vazhdueshëm

Kapaciteti karikimi

Rryma nominale e daljes 6V

Rryma nominale e daljes 12V

Rryma nominale e daljes 24V

Pesha

Top