Trapan

Lloji i motorit

Fuqia e hyrëse

Lloji i baterisë

Nr. i rrotull.

Pranimi

Rrot. moment.

Koha e karikimit baterje

Baterija

Karikues

Kapaciteti i shpimit (dru, metal, beton)

Nr.i goditjeve

Pesha

Top