Trapan dhe kaçavida me bateri

Lloji i baterisë

Lloji i motorit

Rrot. moment.

Pranimi

Nr. i rrotull.

Nr.i goditjeve

Pesha

Autonomia me bateri të plotë 1,5 Ah

Autonomia me bateri të plotë 2 Ah

Autonomia me bateri të plotë 3 Ah

Autonomia me bateri të plotë 4 Ah

Top