Trimer elektrik për prerjen e barit

Lloji i motorit

Diametri i prerjes

Nr. i rrotull

Diametri i silkut

Dorez

Pesha

Top