Trimer për gardh me bateri

Lloji i baterisë

Nr. i rrotull.

Lloji i tehut

Gjatësia e tehut

Diametri i prerjes

Tehu prerëse për muri të gjall

Tehu i gërshërëve për bar

Pesha

Autonomia me bateri të plotë 1,5 Ah

Autonomia me bateri të plotë 2 Ah

Autonomia me bateri të plotë 3,0 Ah

Autonomia me bateri të plotë 4 Ah

Top