Trimer për muri të gjallë

Lloji i motorit

Gjatësia e tehut

Mbajtëse e tehut

Diametri i prerjes

Lloji i parmakut

Pesha

Top