Pjesë këmbimi

Pjesët tona rezervë origjinale janë zhvilluar paralelisht me pajisjet Villager, që do të thotë se ato plotësojnë të njëjtat kritere dhe testohen në të njëjtën mënyrë si pjesët e përdorura në prodhim. Në këtë mënyrë, sigurohet toleranca dhe performanca kufitare e karakteristikave që duhet të plotësohen, dhe sigurohet pajtueshmëria e pajisjes dhe pjesës rezervë.

Pjesët rezervë janë gjithashtu në dispozicion pas ndërprerjes së prodhimit të një pajisjeje, kështu që ju mund ta përdorni pajisjen për vitet që vijnë.

Me një rrjet efikas, global me një sistem të fortë logjistik, sigurohet shpërndarje e shpejtë dhe e sigurt në të gjithë rajonin brenda 24 orëve nga marrja e porosisë. Pjesët e shërbimit mund të jenë pjesë e Marrëveshjes së Shërbimit ose mund të porositen direkt nga departamenti ynë i shërbimit.

 

Top