Rrjet shërbimi

Cilësia e një produkti vlerësohet në bazë të parametrave të ndryshëm. Një prej tyre është mundësia e servisimit të produktit në periudhën e garancisë dhe jashtë garancisë, si dhe mundësia e blerjes së pjesëve rezervë origjinale.

Teknikët e autorizuar të shërbimit kanë përvojë dhe njohuri të gjerë që është e nevojshme për eliminimin sa më efikas të problemeve të ndryshme. Rrjeti i shërbimit të Villager ëve po zgjerohet dhe përmirësohet vazhdimisht, dhe qëllimi është kënaqësia e klientëve tanë. Në qendrat e shërbimit Villager, ju mund të riparoni pajisjen tuaj dhe të merrni pjesë rezervë origjinale, të gjitha në një vend.

 

Për një listë të plotë të shërbimeve, shihni Listën e Rrjetit të Shërbimit ose gjeni shërbimin më të afërt në tre hapa të thjeshtë duke përdorur aplikacionin më poshtë.

Top